Skip to main content

Roll ในเพลง Ride Out (Fast & Furious 7)

ในเพลงประกอบภาพยนต์ Fast 7 เพลง Ride Out ที่ร้องโดย Kid Ink

มีอยู่ท่อนหนึ่งที่ร้องว่า

It’s the only way we know to go
Squad up, never roll alone
And we gone ride on forever
We ride out together
Pull up right in your zone
Takeover the street, that’s how we roll
And we gone ride on forever
We ride out together

ประโยค “never roll alone” ถามว่า roll ในที่นี้มีความหมายว่าอะไรครับ? ^^!
“ม้วน”, “กลิ้ง” ก็อาจจะถูกนะ แต่มันแปลแล้วเข้ากับเพลงหรือเปล่าเอ่ย
บางคนหนักแปลว่า “ม้วนตัว” อันนี้มาจาก google translater แน่ ๆ เลย

จริง ๆ แล้ว roll ในที่นี้คือ การที่รถพลิกคว่ำ นะครับ
เนื้อเพลงต้องการสื่อว่า ร่วมทีมกันแล้วคุณจะไม่รถคว่ำคนเดียว (ประสบอุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว)
ดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจครับ