Skip to main content

สำนวนเกี่ยวกับหมวก

สรุปสำนวนเกี่ยวกับ “หมวก” จาก EngVid.com

At the drop of the hat = ไม่ต้องลังเล ทำเลย (คือตรงจุดที่หมวกตก ถ้าเรามัวแต่พะวงเก็บหมวกก็อาจทำให้เราพลาดบางสิ่ง บางอย่าง)

Hold on to your hat = เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า (จับหมวกไว้เดี๋ยวลมพัดมาแรงหมวกอาจปลิวได้)

Hat off = (ถอดหมวก) หมายถึงแสดงความเคารพหรือให้เกียรติ

Keep it under your hat = เก็บไว้เป็นความลับ (เหมือนซ่อนของไว้ใต้หมวก)

Wears many hats = (สวมหมวกหลายใบ) ทำหลายงาน หรือรับผิดชอบหลายบทบาท หลายหน้าที่ …อันนี้ตรงกับของไทยน่าจะคุ้นกันดี

ดูคลิปเต็ม ๆ ได้ที่นี่