Skip to main content

สำนวนที่มีคำ Hand และ Finger

ตัวอย่างสำนวนที่มี Hand และ Finger

hanging on by their fingernails หมายถึง คนที่ดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตรอด หรือคนใกล้ตาย (นึกภาพคนที่ห้อยโตงเตงกำลังจะตกหน้าผา)

fingers crossed (เอานิ้วกลางมาไขว้นิ้วชี้) หมายถึง โชคดี (การไขว้น่าจะหมายถึงการขอให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดี)

finger on the pulse : แปลตรง ๆ ว่า “จับชีพจร” ในทางสำนวนแล้วหมายถึง คนที่รู้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างรอบตัว (นึกภาพหนังจีนกำลังภายในที่แค่จับชีพจรก็รู้ว่าป่วยเป็นอะไร ฝรั่งเขาเปรียบเปรยคล้าย ๆ กันครับ)

give some body the finger : “the finger” ในที่นี้ก็คือ “นิ้วกลาง” นั่นเองนะครับ การให้นิ้วกลางของฝรั่งมีความหมายในทางหยาบ สือถึงการหยาม หรือดูถูก

on the other hand หมายถึง การเปลี่ยนวิธีคิด หรือเปลียนไปใช้ทางอื่น (คนเรามีสองมือ เมื่อมือข้างหนึ่งใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปใช้มือถึงข้างหนึ่ง)

wash one’s hand of somthing or somebody หมายถึงการตัดขาดความสัมพันธ์ ไม่ยุ่งเกี่ยว หรือ กำจัดบางสิ่งหรือบางคนออกไปจากชีวิต เพื่อทำให้ดูเป็นคนมือสะอาด หรือได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นนั่นเอง

ดูคลิปเต็ม ๆ จาก EngVid.com ได้ที่นี่ครับ