Skip to main content

Dragon-slayer

จากหนังเรื่อง The Hobbit ภาค 3 มีคำว่า
Dragon-slayer หรือผู้ฆ่ามังกร

แล้ว slayer กับ killer, murderer และ assassin มันต่างกันยังไง
ทั้ง 4 คำมีความหมายว่า “ผู้ฆ่า” เหมือนกัน
คำตอบคือตอนใช้ครับ
Slayer ไม่ใช่คำที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน มักจะพบในงานเขียนหรือวรรณกรรมมากกว่า ดังนั้น
Bard, The Dragon-slayer ถ้าแปลให้ไทยหน่อยก็จะเป็น บาร์ดผู้พิฆาตมังกร หรือบาร์ดผู้พิชิตมังกร ก็ได้

killer เป็นคำปกติใช้พูดทั่วไปครับ ใครฆ่าก็ถูกเรียกว่าเป็น killer ได้

murderer ตรงกับคำไทยคือ “ฆาตกร” (คำเป็นทางการ มักใช้ตอนเกิดคดีความ ในหนังแนวสืบสวนสอบสวนจะเจอคำนี้บ่อย)

ส่วน assassin จะเน้นไปในทาง “นักฆ่า” (เป็นอาชีพ) หรือ “ผู้ลอบสังหาร” คือบุคคลที่เตรียมการมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะ