Skip to main content

VAT

ได้ยินผู้ประกาศข่าวช่องหนึ่งอ่านข่าวเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อตะกี้ เธอพูดว่า “แวท” ที่หมายถึง “VAT”

คำนี้ VAT ที่ย่อมาจาก Value-added tax
แม้จะเขียนติดกันหมดโดยไม่มีจุดคั่นก็จริง แต่ฝรั่งเขาจะไม่อ่านว่า “แวท” นะครับ เขาจะอ่านว่า “วี เอ ที” สังเกตว่าคำนี้จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ถ้า “vat” ที่อ่านว่า “แวท” ที่เป็นคำศัพท์จริง ๆ นั้น จะมีความหมายว่า ถังน้ำ หรือ หม้อใบใหญ่

ดังนั้นถ้าใครพูดว่า “แวท” ในความหมายที่หมายถึง VAT นั้นให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันเป็น tinglish (คำอังกฤษที่คนไทยใช้เอง) ใช้พูดเฉพาะกับคนไทยด้วยกันเอง ฝรั่งไม่เข้าใจครับ

ย้ำอีกครั้งนะครับ ถ้าจะพูด VAT ให้ฝรั่งเข้าใจต้องออกเสียงว่า “วี เอ ที”