Skip to main content

Lift & Elevator

ได้ดูซีรีย์จากทางเกาะอังกฤษอย่างเรื่อง Transporter
ตอนที่ Frank Martin พระเอกของเรื่องเรียก “ลิฟต์” ว่า “Lift” นั้น
ผมก็เข้าใจอย่างไม่ต้องอธิบายเลยครับว่า
ทำไมบ้านเราถึงเรียกไอ้ห้องสี่เหลี่ยมที่ใช้ยกคนขึ้นสู่ที่สูงนั้นว่า “ลิฟต์” ไม่เรียกว่า “เอ็ลลิเวเทอร์”
เรารับคำนี้มาจากอังกฤษครับก่อนครับ เราจึงเรียกมันว่า “ลิฟต์”
ในขณะที่คำว่า “Elevator” มาจากทางฝั่งอเมริกา
แต่ก็มีบางประเทศที่รับมาจากอเมริกาก่อนเช่น ญี่ปุ่น บ้านเขาก็จะเรียกว่า “เอ็ลลิเวเทอร์”

ดังนั้นถ้าหลุดเรียก “ลิฟต์” ว่า “Lift” เมื่อไหร่ไม่ต้องอายครับ บอกไปเลยว่า
“I speak British English.” 555+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *